BÜTÜNER HUKUK
Bir Paradoks olarak, Hukukun mu toplumu yönlendirdiği, yoksa toplumun mu Hukuku yönlendirdiği halen tam olarak netleşmemiş bir tartışma…
Yirminci yüzyılda toplum felsefesinden devlet felsefesine geçilmesiyle sınırlar çizilmiş ve eskiden etkileşimde olan toplumlar, iletişimde olan devletlere dönüşmüşlerdi.

Hukukun buradaki fonksiyonu sadece kendi sınırları içerisinde kalan insanların yaşadığı düzeni korumak değil, aynı zamanda etkileşimde olan devletlerin de düzenini muhafaza etmektir. Bu hukukun makro fonksiyonu görülebilir. Meselenin mikro kısmını gelirsek, ulusal devletin koyduğu ve sadece kendi sınırları içerisindeki vatandaşları ilgilendiren hukuktan bahsedebiliriz.

Devletin, olmazsa olmaz ilkelerinden birisi adalettir. Adalet, devlet tarafından hukuk sayesinde sağlanır. Adliye nezdinde mağdur tarafın hakkını araması, adalete ulaşma çabası ancak ve ancak hukuk marifetiyle mümkündür. Dolayısıyla hukuku bilmek, adaleti bilmek ve ona ulaşmak demektir.

İşte bu noktada avukatlık müessesesi devreye girer. İlk başta düşünüldüğünde adalet ve birey arasına neden böyle bir müessesenin girdiği tartışılırken, avukatın fonksiyonu hem müvekkilin haklılığını net, kesin ve açık bir şekilde ifade etmek, hem de Devletin adaleti dağıtmakla görevli kurumu olan Mahkemelere hizmet edip onun iş yükünü hafifletmektir.

Hukuk, hayatın her alanında mevcuttur. Günümüzde teknolojik gelişmeler ve buluşlar, daha önce hiç olmayan, ihtiyaç duyulmayan kanunları beraberinde mecburi hale getirdi. Şu noktada, 20 sene öncesine kıyasla binlerce yeni kanun, yönetmelik, tüzük mevcuttur. Bundan 20 sene sonra daha ne gibi kanunların yazılması gerekli olacak kim bilebilir. Dolayısıyla kendi kabuğunu yenileyen hukuka, kendini yenileyen hukukçular lazımdır. Böylelikle hukuk, toplumun adaletini, toplumda hukukun uygulanabilirliğini sağlar.
HAKKIMIZDA


Bütüner Hukuk Bürosu 1980 yılında Avukat Ahmet Bütüner tarafından kurulmuştur.
Kurulduğu yıldan bu yana, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Bankacılık Hukuku, Uluslararası Hukuk gibi Hukukun Özel alanlarındaki problem ve ihtilafların çözümünde müvekkillerimizin hak ve menfaatlerinin gözetilmesi esas hedefimiz olmuştur.
Gerek yurt içi gerekse yurt dışında takip ettiğimiz dava ve hukuki ihtilaflar, büromuz tarafından titizlikle takip edilmiş ve başarı ile sonuçlandırılmıştır. Büromuz ve faaliyet alanlarımız ile ilgili geniş bilgi sitemizin diğer sayfalarında gösterilmiştir.
Bütüner Hukuk
Faaliyet Alanlarımız
 • Bilgi Teknolojisi
 • Deniz Hukuku
 • Dış Ticaret ve Gümrük Hukuku
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Hukuku
 • E – Ticaret
 • E.C. Hukuku
 • Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku
 • Eser Sözleşmesi / Taahhüt / Müşavirlik / Uyuşmazlık ve Çözümleri
 • Fikri Mülkiyet / Marka / Patent / Endüstriyel Tasarım Hukuku
 • Finans Hukuku / Sermaye Piyasaları ve Enstrümanları
 • Fon ve Yatırım Yönetimi
 • Franchising
 • Havacılık ve Hava Taşıma Hukuku
 • İdare Hukuku - Vergi İhtilafları / Uyuşmazlıkları Çözümü
 • Joint Venture ve Stratejik Birleşmeler
 • Know How / Lisans / Tek Satıcılık Sözleşmeleri
 • Rekabet ve Anti Rekabet Hukuku
 • Siber Güvenlik ve Veri Gizliliği
 • Sigorta Hukuku
 • Spor Hukuku
 • Şirket Kuruluş - Tescil - Birleşme - Devralma
 • Tahkim ve Alternatif Çözüm Yolları
 • Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon
 • Uluslararası Ticaret ve Incoterms
İletişim
Bizi Takip Edin
Bütüner Hukuk © 2018