AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE ETKİLİ BAŞVURU NASIL YAPILABİLİR?

Yunus Emre PÜTÜN
20.06.2018

Özet:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 1959 yılında Temel Hak ve Özgürlükleri korumak amacıyla kurulmuş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de 18 Mayıs 1953 yılında AHİS protokolünü imzalayarak sözleşmeye taraf olmuştur. Ayrıca 21 Ocak 1990‘ da Türkiye, mahkemenin zorunlu yargılama yetkisini kabul etmiş, böylelikle Türk vatandaşları için AİHM’ de yargı yolu açılmıştır. Sözleşmeci yüksek ülkelerce imzalanan AHİS, protokoldeki hakları koruma altına alır. Bu korumadan sözleşmeye üye devletler ve bu de ...

SPORCU ÜCRETLERİNDEN TEVKİF YOLUYLA ALINAN GELİR VERGİSİNİN İADESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞE İLİŞKİN İLK DEĞERLENDİRME

Fatih BÜTÜNER
19.06.2018

Özet:

Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, spor kulüpleri ile yapılan görüşmeler neticesinde gündeme alınmış bulunan, spor kulüplerinin amatör spor kapsamında gerçekleştirdikleri harcamalarına vergi iadesi yoluyla verilecek olan destek, 13.06.2018 tarihinde 30450 numaralı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik’ ile yasalaşmış bulunmaktadır. İlgili Yönetmeliğin ikinci maddesinde: ...

VERGİ TAHSİLATINDA YAŞ VE KURUNUN UYUMSUZLUĞU

Melih Osman BÜTÜNER
16.05.2018

Özet:

Devletin gelir kalemlerinin neredeyse tamamını harç, resimle beraber Vergi girdileri oluşturuyor. Nasıl ki her sene, özel şirketlerin ciro hesaplamaları, gelir hedefleri olduğu gibi, artık Devlette kendi bünyesinde gelirlerine hedefler koyuyor ve bunu Meclisten Kanunlaşması gereken Bütçeye bir plan olarak yerleştiriyor. Özel sektörde çalışanların, amirlerinden – müdürlerinden gördüğü baskıyı bu kez, idari amirler ve memurlar vergi dairesi çalışanlarına uyguluyor. Güçlü bir devlerin, güçlü b ...

İŞÇİ BULUŞLARI

Fatih BÜTÜNER
08.03.2018

Özet:

İşçi buluşları hakkında düzenlemeler 19. yüzyılın sonlarına doğru birçok ülkede yasal düzenleme ile koruma altına alınmıştır. İşçi buluşlarına hakkında hukuki önlemlerin alınmasının gerekliliği, her ülkenin sahip olduğu ekonomi, teknolojik gelişim ve Ar-Ge faaliyetleri ile paralel olarak önem kazanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde, hukuki düzenlemelerin yeterli olmaması sebebiyle gerek işçi ve gerekse işverenin hak ve yükümlülükleri yeteri kadar bilinmemektedir. Buluş üzerinde tarafların sahip ...

TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR

Fatih BÜTÜNER
08.03.2018

Özet:

Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin düzenlemeleri içeren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanun hükümlerine dayanarak 10 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği, makalemizde detaylandıracağımız konuların temelini oluşturmaktadır. Bu yönetmelik iki amaçla hazırlanmıştır. Birincisi, reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile alakalı bütün şahıs ve kurumlar il ...

SİGORTALININ VE ZARAR GÖREN KİŞİNİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE 6762 S. TTK İLE 6102 S. TTK’NIN KARŞILAŞTIRMALI ZAMANAŞIMI YAKLAŞIMI

Melih Osman BÜTÜNER
26.02.2018

Özet:

Sigorta poliçelerinde, taraf olarak sigorta şirketi ve sigortalı yer alır. Burada rizikodan zarar gören kişiler taraf olarak gözükmemekle, bu kişilerin hak ve menfaatlerinin korunması Türk ticaret Kanunun ilgili hükümleri ile sağlanmıştır. Sigortacılık işlemlerinde, sigortalının rizikonun gerçekleştiğini, sigorta şirketine ihbar yükümlülüğü, zamanaşımı sürelerinin alışı gelmiş zamanaşımı sürelerinden farklı olduğundan uygulamada birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Sigorta şirketleri, zarar öd ...

TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA SİGORTALIYA AVANS ÖDENMESİ

Melih Osman BÜTÜNER
26.02.2018

Özet:

Sigorta akitlerinde sigortalının, şüphesiz ki en önemli beklentisi rizikonun gerçekleşmesi halinde zararının en kısa sürede giderilmesidir. Bu husus, sigorta şirketinin gerekli incelemeleri yapmasından sonra gerçekleştiği için çoğu zaman prosedürlerin uzaması, kendini sigorta poliçesine istinaden güvende hisseden sigortalının uzayan zaman sürece sebebiyle zarar görmesine neden olmaktadır. ...

SORUMLULUK SİGORTALARINDA ZARAR GÖRENİN DOĞRUDAN DAVA AÇMA HAKKI AKTİF DAVA - PASİF DAVA HUSUMETİ

Melih Osman BÜTÜNER
26.02.2018

Özet:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun getirdiği yeniliklerden biri de, 1478. Maddede yer alan zarar görenin doğrudan Sigorta Şirketine dava hakkıdır. Şüphesiz ki, zarar gören sigortalıya karşı dava açma hakkını saklı tuttuğu gibi, bu onun zarar verene karşı dava açmasını engellemez. Tabi ki, sermaye olarak daha güçlü olan Sigorta Şirketine karşı böyle bir başvuru veya dava, zarar görenin hakkını daha kesin ve kısa sürede elde etmesine imkan sağlayacaktır. ...

KALDIRAÇLI İŞLEMLER VE MÜŞTERİLERİN KAZANÇ - ZARAR HUSUSU

Melih Osman BÜTÜNER
26.02.2018

Özet:

Finans Dünyasında her geçen gün yeni enstrümanlar ve buna bağlı yenilikler hayatımıza giriyor. Sermaye piyasalarındaki çeşitlilik yeni ve güncel mevzuatları da bilme zaruretini beraberinde getiriyor. Türkiye ‘de Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kontrol edilen Kaldıraçlı İşlemler şu halde sadece yedi aracı kurum tarafından yapılabiliyor. Bu yedi aracı kuruma yetki belgesi verildiği gibi, yine SPK tarafından bu kurumlar dışındaki aracı işlem yapanlar ...

ARAÇ SAHİPLERİNİN ARAÇLARI ÜZERİNDEKİ GERÇEK HAKLARI

Melih Osman BÜTÜNER
26.02.2018

Özet:

Son yıllarda araba üreticileri arasındaki rekabet maalesef araçların üretim kalitesinde hızlı bir düşüşe sebebiyet verdi. Bunun neticesi olarak normal periyodik bakımları haricinde araçların servis ihtiyaçları arttı ve Tüketicilerin ister istemez sahip oldukları araçlardan faydalanma süreleri azaldı. Aslında İdarenin üretici ve distribütörlere karşı tüketiciyi koruma maksatlı getirdiği asgari garanti süreleri başta yeterli gözükse de, firmalar arası rekabetin kalite bazından fiyat bazına g ...

2886 SAYILI KANUNUN 75. MADDESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

Melih Osman BÜTÜNER
26.02.2018

Özet:

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tespitlerde, Türkiye yüzölçümünün 6 da 1 inin "Hazine malı" olduğunu belirtiliyor. Dağlar ve tescilsiz ormanların dâhil edilmediği bu taşınmazın 6 bin 197 kilometrekarelik küçük bir bölümü devletin hüküm ve tasarrufu altında "gelir getiren" mülk olarak görünüyor. 780 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip Türkiye de Hazineye tescilli veya ilişikli 124 bin 525 kilometrekare arazi bulunuyor. 118 bin kilometrekareden fazla "tescilli" arazisiyle Hazine, ...

İletişim
IFLR 1000
  • IFLR 1000
Bizi Takip Edin
Bütüner Hukuk © 2018